MROT I GRUPA ALIBABA TRAVELS CO. PODPISAŁY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W SEKTORZE TURYSTYKI

Izabela Stelmańska – Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej podpisała porozumienie w sprawie współpracy turystycznej z Grupą Alibaba Travels.Co. Porozumienie otwiera współpracę z mazowieckimi organizacjami turystycznymi, w tym w szczególności perspektywę organizacji wymiennych wizyt grup turystycznych w Iranie i w Polsce.

Spotkaniu ze strony Samorządu Województwa przewodniczył Marszałek Województwa Pan Adam Struzik a po stronie parterów – Hossein Nikkhah Abianeh – wiceprzewodniczący Połączonej Izby handlowej Polska-Irańskiej, członek Zarządu Alibaba Travels Co. W rozmowach uczestniczył również Chargé d’affaires Ambasady Islamskiej Republiki Iranu w Polsce, Hossein Gharibi.

Na spotkaniu zostały omówione również możliwości nawiązania bliższej współpracy gospodarczej, np. wymiany handlowej w sektorze rolno-spożywczym.

Atrakcyjne Mazowsze

Zasadniczym tematem spotkania było uruchomienie współpracy w sektorze turystyki pomiędzy irańską Grupą Alibaba Travels Co. a MROT. Otwiera to perspektywę organizacji wymiennych wizyt grup turystycznych w Iranie i w Polsce, w oparciu o współpracę z organizacjami turystycznymi z Mazowsza.

– Międzynarodowa wymiana turystyczna nadal stanowi obszar krytyczny, który w okresie pandemii ucierpiał najbardziej i współpraca w tym zakresie powinna być jak najszybciej odbudowana – powiedział marszałek Adam Struzik. – Mazowsze jest regionem bardzo silnym gospodarczo i na polu wymiany turystycznej jesteśmy w stanie przedstawić dobrą turystyczną ofertę produktową.

Partnerzy na przyszłość

Przesłaniem Połączonej Izby Handlowej Polska-Iran jest gromadzenie najsilniejszych podmiotów gospodarczych i grup biznesu zainteresowanych współpracą z Polską. Podejmowane działania w sektorze turystyki mogą być wstępem do współpracy w innych branżach. Kluczowym elementem tego procesu jest rozpoczęcie współpracy i uruchomienie wzajemnych produktów turystycznych przy zaangażowaniu przedsiębiorstw tej branży na Mazowszu. Pomoże w tym Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, która oprócz przedsiębiorstw turystycznych organizacja zrzesza także jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i instytucje kultury. Podczas spotkania reprezentowała ją Prezes Zarządu Izabela Stelmańska.

Grupa Alibaba Travels jest największym przedsiębiorstwem turystycznym w Iranie i skupia wiele marek turystycznych działających głównie na rynku irańskim. Działania firmy rozciągają się na obszar inwestycji, szczególnie w sektorze startupów – nie tylko powiązanych z branżą turystyczną (np. turystyki zdrowotnej), ale również technologii informacyjnych i sztucznej inteligencji.


Źródło i zdjęcie: Mazovia.pl