MROT STAWIA NA INDUSTRIALNE MAZOWSZE 

23 lutego br. w siedzibie MROT odbyło się kolejne spotkanie podmiotów zainteresowanych rozwojem industrialnego potencjału Mazowsza tak, aby powstał atrakcyjny sieciowy produkt turystyczny.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Torus – wieża i park nauki w Ciechanowie, Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa, Stacja Muzeum oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Podczas spotkania Dyrektor Biura MROT Dorota Zbińkowska przedstawiła, jakie działania wcześniej zaplanowane przez MROT udało się zrealizować od poprzedniego spotkania interesariuszy.

Wśród zaprezentowanych efektów pracy znalazły się m.in. logotyp Industrialnego Mazowsza oraz przewodnik pod tytułem Industrialne Mazowsze, w którym przedstawione są najciekawsze miejsca związane ze świadectwami industrialnego dziedzictwa Mazowsza oraz 10 tras wycieczek śladami przemysłu na terenie Warszawy i województwa.

Bogatą treść merytoryczną wydawnictwo zawdzięcza współpracy z zespołem wybitnych specjalistów w swych dziedzinach, do których należą: Rafał Modzelewski, Monika Jarosz, Artur Zbiegieni, Mieczysław Żochowski.

Przewodnik i logotyp spotkały się z bardzo pozytywnymi ocenami interesariuszy przedsięwzięcia.

W toku dyskusji podczas spotkania podkreślono bardzo duży potencjał Mazowsza w zakresie możliwości wykreowania atrakcyjnego sieciowego produktu turystycznego o charakterze industrialnym skierowanego zarówno do rodzin z dziećmi, pasjonatów techniki i przemysłu oraz grup szkolnych dzieci i młodzieży.

Zaprezentowano również możliwości wdrożenia wspólnego biletu oraz uzgodniono podjęcie współpracy z organizatorami turystyki, aby wprowadzić industrialne pakiety na rynek.

W efekcie spotkania wypracowano najważniejsze zadania na rok 2023 oraz podkreślono determinację partnerów projektu, aby docelowo produkt turystyczny Industrialne Mazowsze stał się jednym z bardziej atrakcyjnych i rozpoznawalnych w Polsce.