O PROJEKCIE ESTET PODCZAS KONFERENCJI MROT

W dniu 29 października 2021 r. podczas konferencji „Trendy w rozwoju zrównoważonej turystyki” podsumowującej realizację projektu „Promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu” Dyrektor Biura MROT Dorota Zbińkowska zreasumowała realizację projektu „ESTET – włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki” i podkreśliła jego znaczenie dla rozwoju zrównoważonej turystyki w Polsce oraz dla szkolenia kadr turystycznych. Dzięki przygotowaniu programów i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli szkół zawodowych powiązanych z turystyką będzie możliwe lepsze i bardziej zrównoważone przygotowanie młodzieży do uczestniczenia w obsłudze ruchu turystycznego w Polsce.

Zapis całej konferencji:
https://www.facebook.com/Mazowiecka.Regionalna.Organizacja.Turystyczna/videos/1572128123126003

Więcej informacji o projekcie ESTET:
http://estet-project.com/
https://www.facebook.com/estet.project/