O TURYSTYCE WODNEJ NA MAZOWSZU

W dniu 23 listopada MROT uczestniczyła w konferencji podsumowującej realizację projektu współpracy pomiędzy Lokalną Grupą Działania Zalew Zegrzyński a Lokalną Organizacją Turystyczną Aktywni Razem pt. „Mazowieckie Mazury – rozwój turystyki i rekreacji na obszarach LGD Zalew Zegrzyński i LGD Aktywni razem”. Celem projektu jest poprawa warunków dla bardziej dynamicznego rozwoju turystyki i rekreacji nawodnej poprze usunięcie kluczowych braków w zakresie infrastruktury i oferty turystycznej.

Podczas prezentacji Iwona Majewska – Zastępca Dyrektora Biura MROT, poruszyła tematy związane z potencjałem Mazowsza w zakresie rozwoju turystyki wodnej, możliwościami kreowania produktów turystycznych w oparciu o posiadane walory, a także działalność MROT w zakresie wspierania rozwoju ofert turystycznych oraz ich promocji.

Szczególnie interesująca była część warsztatowa spotkania, podczas której rozmawiano na temat warunków dla rozwoju turystyki wodnej na obszarze projektowym. Ogromnym walorem konferencji była obecność zarówno przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, branży turystycznej oraz uczniów ze szkoły ponadpodstawowej kształcącej przyszłej kadry turystyczne, co pozwoliło na zestawienie różnych opinii i pomysłów.

Dziękujemy za zaproszenie i życzymy dalszych owocnych prac na rzecz rozwoju turystyki wodnej!

Zdjęcia: Gabriela Rasińska