OST „GROMADA” – 85 LAT TRADYCJI

Mija właśnie 85 lat od dnia 10 lutego 1937 roku, kiedy rozpoczęła działalność Gromada. Tego dnia z inicjatywy Związku Młodzieży Wiejskiej “Wici”, Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczych, Spółdzielczości Rolnej i Organizacji Rolniczych powołano Spółdzielnię Turystyczno-Wypoczynkową “Gromada”. Dziś Ogólnopolska Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” jest jednym z członków MROT i aktywnie wspiera rozwój turystyki na Mazowszu.

Pomysł zorganizowania spółdzielni turystycznej przywiózł Kazimierz Wyszomirski, pierwszy prezes Gromady, z Jugosławii i Czechosłowacji, gdzie przebywał uczestnicząc w pracach Słowiańskiego Związku Młodzieży Wiejskiej.

Kazimierz Wyszomirski wierzył, że to pierwsze, chłopskie biuro podróży rozwinie turystykę, wypoczynek i kulturę w środowisku wiejskim. Pierwsze biuro „Gromada” mieściło się po sąsiedzku z obecną siedzibą OST „Gromada”, w gmachu Spółdzielni Rolniczych w Warszawie przy ulicy Wareckiej 11 a.
Założyciele Spółdzielni Turystyczno-Wypoczynkowej “Gromada”. chcieli zapewnić możliwość korzystania z taniego wypoczynku i turystyki swoim członkom, głównie mieszkańcom wsi.

Pierwsza siedziba Gromady w Warszawie

100 tysięcy klientów zwiedzających kraj

Na początku Spółdzielnia prowadziła działalność typowo turystyczną organizując m.in. zwiedzanie w wielu miastach w Polsce zakładów wytwórczych Spółdzielni „Społem”. Do wybuchu II wojny światowej około 100 tysięcy osób z rodzin wiejskich i działaczy spółdzielczych skorzystało z tej formy usług „Gromady”.
Inną ważną przedwojenną inicjatywą Spółdzielni „Gromada” było zamówienie w państwowych fabrykach w Radomiu i Bydgoszczy bardzo dużej, jak na przedwojenne stosunki, partii 100 tysięcy rowerów o nazwie „GROMADA”. Zarząd „Gromady” latem 1939 roku rozpoczął rozmowy z bydgoską fabryką rowerów, w celu zawarcia umowy na produkcję kolejnych 500 tysięcy rowerów.

Przedwojenny rower Gromady

Ponad 3700 rolników wysłanych za granicę

Spółdzielnia Turystyczna – Wypoczynkowa „Gromada” organizowała wyjazdy zagraniczne dla polskich rolników, których interesowała spółdzielczość wiejska, w tym szczególnie organizacja spółdzielni zdrowia.
Uczestnicy tych wyjazdów mieli możliwość połączenia wypoczynku z nauką i poznawaniem nowoczesnych technik i technologii agrarnych.
W ciągu półtora roku swej działalności, do wybuchu II wojny światowej, ponad 3700 osób dzięki „Gromadzie” mogło zwiedzić Danię, Jugosławię, Bułgarię, Czechosłowację, Finlandię czy Niemcy oraz podnieść swoją wiedzę agrarną.

Gromada ze swoim statkiem

Tak dynamiczny rozwój turystyki skłonił ówczesnego Prezesa Zarządu Kazimierza Wyszomirskiego wspólnie z prof. Marianem Rapackim do wysunięcia projekt budowy lub zakupu morskiego statku turystycznego. Uchwałą Zarządu „Gromady” z dnia 1 sierpnia 1939 roku zdecydowano o zakupie w londyńskiej stoczni statku pasażerskiego, który miał nosić imię „GROMADA”. Wybuch wojny nie pozwolił na realizację tej interesującej koncepcji.

Rok 1957 – powrót Gromady

Działalność Spółdzielni „Gromada” po II wojnie światowej została z inicjatywy Kazimierza Wyszomirskiego reaktywowana 4 grudnia 1957 roku, jako spółdzielnia osób fizycznych i prawnych. Od pierwszego roku powojennej działalności zainicjowano systematyczną rozbudowę sieci biur turystycznych, a później i hoteli.

W 1958 roku, rok po reaktywowaniu, zrzeszając kilkadziesiąt organizacji członkowskich „Gromada”, obsłużyła 250 tysięcy osób na wycieczkach krajowych, umożliwiła też wyjazdy za granicę 1700 osobom.

W 1961 roku Gromada dysponowała oddziałami we wszystkich miastach wojewódzkich i kilkunastoma placówkami powiatowymi. „Gromada”, jako pierwsze biuro podróży w Polsce wprowadziło również turystykę edukacyjną.

Wycieczka Gromady w latach 60. ubiegłego wieku

Już na początku lat 60. Gromada zaczęła organizować „wczasy pod gruszą” dla mieszkańców dużych miast w gospodarstwach chłopskich, która to idea stała się zaczątkiem popularnej obecnie agroturystyki.

W maju 1967 roku podczas Walnego Zjazdu Przedstawicieli podjęto uchwałę o zmianę nazwy ze Spółdzielni Turystyczno-Wypoczynkowej na Ogólnokrajową Spółdzielnię Turystyczną.

Hotel Dom Chłopa w Warszawie

Hotele Gromady

Pierwszym hotelem Gromady (oddanym do użytku w dniu 9 września 1961 roku) był obiekt w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 2 o rozpoznawalnej do dziś, nazwie „Dom Chłopa”.

Następne hotele Gromady powstały w latach 70-tych oraz 80-tych. Były to kolejno hotele w: Zakopanem (1974), Łomży (1975) ,Toruniu (1977) czy w Pile (1987) oraz przeznaczony na leczenie sanatoryjne rolników obiekt w Busku – Zdroju (1981).

Hotele Gromada w Zakopanem

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, to również czas budowy i włączenia do powstającej sieci Gromada dużych ośrodków wypoczynkowych w Międzyzdrojach oraz Krynicy-Zdroju.

Tworząc własną sieć hotelową w kolejnych latach Spółdzielnia zakupiła i uruchomiła pod własną marką hotele w Poznaniu (1997), Koszalinie (2001) oraz Radomiu (2001). W 2002 roku ukończono budowę drugiego skrzydła Hotelu „Dom Chłopa” w Warszawie.

Nawiązując do historycznych tradycji i idei przedwojennych spółdzielni zdrowia oraz wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom „Gromada” oferuje wypoczynek połączony z leczeniem w Hotelu Gromada Medical SPA w Busku – Zdroju poprzez funkcjonujący tam Zakład Leczniczy z odnową biologiczną.

Lata 60. ubiegłego wieku, wnętrze Hotelu Dom Chłopa

Jak podkreśla Krzysztof Moczulski, prezes OST Gromada: „Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada”, to polska firma ze 100 proc. kapitałem polskim, wywodząca swoje korzenie z polskiej, chłopskiej tradycji.
Na podkreślenie zasługuje fakt, ze zarówno w początkach działalności, jak i później Gromada swój potencjał budowała stopniowo własną pracą i wielkim wysiłkiem swoich członków i oddanych pracowników.
Patrząc na Spółdzielnię przez pryzmat 85-letniej działalności śmiało można przyznać jej pozycję ważnego podmiotu w usługach turystycznych i hotelarskich w Polsce.
Jesteśmy dumni, że przez te wszystkie lata mogliśmy służyć milionom osób, spełniając ich marzenia o podróżowaniu, poznawaniu najciekawszych zakątków Polski i świata oraz goszcząc ich w naszych obiektach hotelowych i wypoczynkowych.

Recepcja Hotelu Gromada w Koszalinie

Więcej informacji: www.gromada.pl

Zdjęcia: Archiwum OST „Gromada”

Źródło: www.WaszaTurystyka.pl