Powstała polska rada turystyki – branża jednoczy siły

Osiemnaście organizacji zrzeszających firmy turystyczne z całej Polski założyło Polską Radę Turystyki. Ma ona reprezentować branżę turystyczną w rozmowach z przedstawicielami rządu, Sejmu i Senatu oraz władzami administracyjnymi na każdym szczeblu.


Polska Rada Turystyki zaprezentuje w przyszłym tygodniu swoje postulaty oraz plan działania.

Udział w Polskiej Radzie Turystyki zgłosiły:
– Dolnośląska Izba Turystyki
– Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich
– Izba Gospodarcza „Krąg Turystyki Zdrowotnej”
– Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
– „Gremium” Małopolska Izba Hotelarska
– Nowosądecka Izba Turystyki
– Krakowska izba Turystyki
– Krakowska Kongregacja Kupiecka
– Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych
– Regionalna Izba Turystyki w Lublinie
– Stowarzyszenie Ekologicznego Transportu Autokarowego „STEKTRA”
– Stowarzyszenie Turystyki i Atrakcji Rodzinnych
– Szczyrkowska Izba Gospodarcza
– Śląska Izba Turystyki
– Turystyczna Organizacja Otwarta
– Warszawska  Izba Turystyki
– Wielkopolska Izba Turystyczna
– Związek Pracodawców Turystyki – „Lewiatan”

W komunikacie możemy przeczytać m.in.:

„Ostatnie miesiące są dla nas wszystkich nie lada wyzwaniem. Walczymy nie tylko ze skutkami pandemii SARS-CoV-2, ale również z wynikającymi z niej pośrednio sytuacjami ekonomicznymi, gospodarczymi i społecznymi. Nasze firmy tworzone często latami, nasza pozycja zawodowa oraz wytwarzane miejsca pracy są zagrożone. Dla niektórych minione miesiące okazały się za trudne i mimo starań musieli zlikwidować prowadzone biznesy. Niektórzy z nas próbują się przebranżowić, inni poświęcają prywatny majątek na utrzymanie miejsc pracy.

W związku z powyższym postanowiliśmy połączyć siły, by razem poszukać rozwiązań i wspólnie stawić czoła dręczącym nas problemom. Dlatego w dniu 5.11.2020 r podjęliśmy decyzję o powołaniu Polskiej Rady Turystyki.

Założeniem Rady jest wielowariantowa reprezentacja wszystkich podmiotów powiązanych z branżą turystyczną działających zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami.

Celem naszego zjednoczenia jest powołanie silnej reprezentacji do działania zarówno na szczeblu lokalnym jak i w trakcie rozmów z administracją państwową.”

Zaproszenie otrzymały inne organizacje, stowarzyszenia oraz izby gospodarcze zrzeszające podmioty z szeroko rozumianej branży turystycznej. Lista nie jest zamknięta. Inicjatorzy akcji serdecznie zapraszają do współpracy każdą organizację, której leży na sercu dobro turystyki.

Koordynacją działań Rady będą zajmowali się: Marek Ciechanowski – prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Alina Dybaś prezes Turystycznej Organizacji Otwartej, Rafał Marek – prezes Krakowskiej Izby Turystyki oraz Marcin Wujec – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych.

Źródło: Polska Rada Turystyki
Zdjęcie: Pixabay