PRASA O NAS: TURYSTYKĄ NA MAZOWSZU RZĄDZĄ KOBIETY

Szefową Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej została ponownie Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM.

W walnym zebraniu MROT, podczas którego omawiano działalność organizacji oraz plany na 2022 r., uczestniczył marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Rafał Rajkowski.

– Mazowsze jest jednym z najbardziej zróżnicowanych regionów naszego kraju. Niezmiernie ważne jest zachowanie odrębności przejawiającej się w innych zwyczajach, tradycjach czy nawet w różnicach językowych. Pielęgnujemy kulturę kurpiowską, zwyczaje świąteczne z subregionu siedleckiego czy obyczaje radomskiej wsi. Stawiamy na turystykę opartą na dziedzictwie kulturowym społeczności lokalnych. Tylko taka postawa uczy tolerancji wobec tego co inne i nieznane. Dzięki wsparciu MROT, na Mazowszu powstają kolejne produkty turystyczne, szlaki – również edukacyjne, powiększana jest baza noclegowa i usługowa – podkreślił marszałek Adam Struzik.

MROT kreuje „Modę na Mazowsze”

MROT dysponuje pełną bazą wiedzy o ruchu turystycznym i atrakcjach Mazowsza. Do stowarzyszenia należą samorządy, przedsiębiorcy, instytucje kultury i organizacje pozarządowe działające w obszarze turystyki i kultury na Mazowszu. Obecnie MROT zrzesza ponad 100 członków. Dociera z ofertą turystyczną regionu do mieszkańców stolicy, informując o możliwościach wypoczynku i rekreacji na Mazowszu. Wspiera też lokalne organizacje, samorządy i przedsiębiorców, którzy działają na rzecz rozwoju turystyki i promowania turystycznej atrakcyjności swojego subregionu. W skali ogólnopolskiej organizacja rozpowszechnia najbardziej wartościowe działania w obszarze kultury i turystyki podejmowane w Warszawie i na Mazowszu.

– Dziękuję za zaufanie – dodała dyrektor Izabela Stelmańska. – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Iwona Krajewska z Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Możemy zatem powiedzieć, że na Mazowszu turystyką rządzą kobiety. To ma tym większe znaczenie, że rok 2022 podczas IX Forum Promocji Turystycznej w Hydropolis został ogłoszony Rokiem Kobiet w Turystyce.

Źródło: Mazovia.pl / Zdjęcie: Archiwum UMWM