PRZEWODNIK „INDUSTRIALNE MAZOWSZE” DOCENIONY NA ARENIE OGÓLNOPOLSKIEJ

Podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna decyzją branżowego jury otrzymała nagrodę RÓŻA REGIONÓW 2023 w kategorii folder promocyjny za publikację „Industrialne Mazowsze ! Tym samym przewodnik znalazł się w gronie ogólnopolskich działań uhonorowanych tytułem „Najlepszego projektu promującego polskie produkty turystyczne”.

Przewodnik „Industrialne Mazowsze”, który powstał dzięki staraniom Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – to zaproszenie do 2 podróży: jednej w czasie i drugiej, rzeczywistej po Mazowszu. Obie mogą być fascynującą przygodą.

Nie każdy wie, że pierwszy rozkwit mazowieckiego przemysłu, na miarę ówczesnych czasów oczywiście, przypada na przełom er. Mazowieckie Centrum Metalurgiczne, w znacznej części odpowiadające obszarowi dzisiejszego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, było jednym z największych ośrodków hutniczych starożytnej Europy. Kolejny rozkwit mazowieckiego przemysłu przyniosła rewolucja industrialna, która przypadła na okres rozbiorów Polski i czasy Królestwa Kongresowego. Granice rozbiorów zbiegały się właśnie na obszarze dzisiejszego Mazowsza, a uważny obserwator dostrzeże historyczne wpływy różnych kultur, które zaznaczyły się w przestrzeni, gospodarce i kulturze.

Na 80 stronach przewodnika oprócz 117 opisanych obiektów, bogato ilustrowanych rysunkami, mapami i archiwalnymi zdjęciami można znaleźć propozycje 10 wypraw tematycznych, wśród których każdy odnajdzie coś interesującego dla siebie. 10 tras to jak 10 odkryć Industrialnego Mazowsza:

– W industrialnym sercu Mazowsza

– Nowe życie – spektakularne rewitalizacje

– Koleją Warszawsko-Wiedeńską do Żyrardowa

– Industrialna Praga

– Szlakiem mazowieckich browarów i gorzelni

– Dla koneserów małych i dużych

– Podwarszawskie miasteczka

– Śladami radiostacji transatlantyckiej

– Przemysłowy Radom

– Rowerem po Puszczy Kampinoskiej

„RÓŻA REGIONÓW – Najlepsze projekty promujące polskie produkty turystyczne” to konkurs organizowany od 2012 roku przez redakcję czasopisma branżowego „Wiadomości Turystyczne”, który odbył się już po raz 12. W roku 2023 specjalna edycja konkursu dotyczyła najlepszych wydawnictw i najlepszych aplikacji promujących gminy, miasta, regiony.

Ideą Konkursu Róża Regionów jest propagowanie wysiłków władz samorządowych związanych z promocją okolicy oraz wspieranie rozwoju marketingu terytorialnego w naszym kraju. Konkurs ma na celu upowszechniać innowacyjność w sposobie tworzenia wydawnictw i aplikacji mobilnych promujących gminy, miasta, regiony. W obliczu rosnących oczekiwań turystów to stały rozwój, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, profesjonalna oprawa graficzna i kreatywność, stanowią klucz do sukcesu. Promowanie  i nagradzanie najlepszych projektów  promujących miasta, regiony i lokalne produkty turystyczne, wspiera rozwój wysokich standardów prezentowania walorów turystycznych naszego kraju.