SZKOLIMY NASZYCH CZŁONKÓW

Rozpoczęło się szkolenie „Tworzenie i komercjalizacja produktów turystycznych” organizowane w ramach Laboratorium Inicjatyw Turystycznych.

To dwa dni intensywnych warsztatów zaplanowanych na 15 i 22 maja 2024 r., skierowanych do członków Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Celem tych spotkań jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat budowania marki i tworzenia atrakcyjnych produktów turystycznych opartych o lokalny potencjał turystyczny.

Kluczowym efektem udziału w tych warsztatach będzie nie tylko rozwój umiejętności i wiedzy, ale również przygotowanie uczestników do skutecznego aplikowania w ramach Programu Inkubacji Inicjatyw Turystycznych Mazowsza. Program ten ma na celu wsparcie innowacyjnych projektów turystycznych, które mogą przyczynić się do wzrostu atrakcyjności regionu. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia znacząco zwiększą szanse uczestników na sukces w ramach tego programu, umożliwiając im realizację własnych projektów turystycznych.

Funkcjonujące w ramach MROT Laboratorium Inicjatyw Turystycznych stawia na wspólne działanie i innowacyjne rozwiązywanie problemów. Podczas spotkań uczestnicy będą mogli wymieniać się pomysłami i doświadczeniami. Celem LIT jest tworzenie kreatywnej, zaangażowanej społeczności, która będzie napędzać rozwój turystyki na Mazowszu.