TRADYCJE MAZOWIECKIEJ WSI DLA TURYSTYKI I EDUKACJI – KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Z końcem października Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zakończyła realizację projektu pt. „Tradycje mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji”. Projekt był  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. To kolejne działania MROT związane z rozwojem i promocją turystyki wiejskiej na Mazowszu, ale tym razem poświęcone pasjonatom – ludziom kultywującym w różny sposób tradycje mazowieckiej wsi.

Jego celem projektu jest promocja i upowszechnienie tradycji mazowieckiej wsi w kontekście jej potencjału dla kreowania oferty turystycznej oraz w kontekście wspierania edukacji regionalnej na Mazowszu. Projekt posiada dwa równorzędne komponenty: turystyczny i edukacyjny.

Aspekt turystyczny dotyczy ujęcia i prezentacji dziedzictwa kulturowego mazowieckiej wsi jako magnesu przyciągającego turystów wybierających Mazowsze jako kierunek krótkoterminowych ciekawych podróży i atrakcyjnego wypoczynku, co jest odpowiedzią na trendy, które ujawniły się w epoce pandemii Covid-19, kiedy wielu turystów wybrało bezpieczną lokalność i ukierunkowało swoje zainteresowania na atrakcje turystyczne na obszarach wiejskich z daleka od tłumów, 46% zwracało uwagę na lokalną kuchnię, a 37% na unikalne i ciekawe dziedzictwo.

Aspekt edukacyjny operacji dotyczy przekazywania i upowszechniania wiedzy o mazowieckich tradycjach, historii, obyczajach, obrzędach dzieciom i młodzieży z mazowieckich szkół podstawowych i średnich. Rezultaty operacji dostarczone nauczycielom (m.in. wideo-wywiady promocyjne, filmy promocyjne, artykuły, przewodnik) pozwolą im na zaplanowanie wycieczek szkolnych, a także będą dodatkowym wsparciem dydaktycznym podczas realizacji lekcji z zakresu edukacji regionalnej.

W ramach projektu powstały:

  1. Przewodnik turystyczno-edukacyjny „Tradycje mazowieckiej wsi” dostępny w formie drukowanej i cyfrowej – do pobrania pod linkiem: https://www.mrot.pl/wp-content/uploads/2022/10/Tradycje-wsi-mazowieckiej_przewodnik.pdf
  2. Cykl wideo-wywiadów z twórcami ludowymi, pasjonatami, ciekawymi osobami – mieszkańcami obszarów wiejskich Mazowsza, zaangażowanymi w różne inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz zachowania tradycji lokalnych (m.in. twórcy ludowi, przedstawiciele ginących zawodów, rękodzielnicy, gospodynie z KGW, członkowie zespołów ludowych, właściciele kolekcji i zbiorów, zarządzający instytucjami, etc.).
  3. Filmy prezentujące poszczególne miejsca, atrakcje, w których kultywowane są tradycje (w postaci rzemiosła, muzyki, tańca, kulinariów etc.) ukazane przez pryzmat ludzi, zaangażowanych w pielęgnowanie tych tradycji.

Wypracowane w ramach projektu materiały będą sukcesywnie publikowane na stronach administrowanych przez MROT: modanamazowsze.pl, mrot.pl oraz w zintegrowanych mediach społecznościowych w kanałach Facebook, Instagram, YouTube.

Zwieńczeniem projektu była konferencja pt. „Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju zrównoważonej turystyki oraz edukacji regionalnej”, która odbyła się w hotelu Gromada Centrum w Warszawie. W jej trakcie  zaprezentowano ciekawe rozwiązania dotyczące możliwości innowacyjnego wykorzystania potencjału kulturowego dla rozwoju oferty turystycznej oraz promującej również powstały przewodnik, filmy promocyjne, wideo-wywiady, artykuły oraz umożliwiająca transfer wiedzy i wymianę informacji pomiędzy partnerami zainteresowanymi rozwojem turystyki na obszarach wiejskich, przede wszystkim nawiązanie kontaktów między osobami kultywującymi tradycje mazowieckiej wsi a nauczycielami ze szkół podstawowych i średnich z Mazowsza.

W konferencji uczestniczyli również główni bohaterowie projektu – pasjonaci zaprezentowani w przewodniku, którym podziękowaliśmy wręczając pamiątkowe dyplomy. Smakowitą jej częścią były również przysmaki reprezentujące również smaki Mazowsza z których część była  oznaczona  znakiem „Dziedzictwo kulinarne Mazowsze”.

Uczestnicy konferencji mogli zdegustować takie specjały jak: karp wędzony na razowym chlebie, pasta z karpia wędzonego na razowej bagietce, paprykarz z karpia na czosnkowej bagietce, powidła olenderskie, miód nektarowy lipowy, miód nektarowy sosnowy, miód nektarowy słonecznikowy, miód z pyłkiem i propolisem, pierniczki staropolskie oraz kruche ciasteczka.