TRADYCJE MAZOWIECKIEJ WSI – PRZEWODNIK, WYWIADY I FILMY

Czas na podsumowanie projektu „Tradycje mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji” realizowanego przy współfinanowaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wcześniej zaprezentowaliśmy przewodnik w wersji książkowej i elektronicznej, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Teraz przedstawiamy część audiowizualną obejmującą 12 wywiadów wideo i 12 filmów promocyjnych. Wywiady i filmy będziemy dodatkowo przedstawiać i promować w naszych kanałach mediów społecznościowych, gdzie niebawem ruszy specjalnie przygotowana dla tego projektu kampania promocyjna. 

Dwanaście portretów. Dwanaście spotkań. Dwanaście opowieści o związkach historii z teraźniejszością w różnych miejscach województwa mazowieckiego. Najpierw zaprezentowaliśmy je w książce – przewodniku, który można pobrać bezpłatnie z naszych stron internetowych. Premiera książki odbyła się podczas konferencji podsumowującej projekt.

Dziś oddajemy głos ostatnim przedstawicielom twórczej aktywności na mazowieckiej wsi. Jeszcze 50 czy 100 lat temu ich poprzedników można było spotkać w każdej miejscowości. Dziś ich następcy są przedstawicielami ginących zawodów, którzy prezentują żywą jeszcze tradycję i historię naszego regionu.

KSIĄŻKA – PRZEWODNIK I POMOC DYDAKTYCZNA

Książka jest fragmentem większego projektu noszącego tytuł „Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju zrównoważonej turystyki oraz edukacji regionalnej”, w ramach którego powstało dwanaście audiowizualnych wywiadów z bohaterami tej publikacji. Poszerzają one wiedzę zarówno o osobiste wątki związane z ich pasją i poszukiwaniami zawodowymi, jak i o wiadomości dotyczące tradycji poszczególnych profesji i obyczajów na terenie Mazowsza.

 

OPOWIEŚCI AUDIOWIZUALNE – FILMY I WYWIADY

Oto dwanaście filmów i dwanaście wywiadów, w sumie – dwadzieścia cztery opowieści o różnych sposobach ratowania świata, któremu nie wolno pozwolić odejść w niepamięć.

FILMY

WYWIADY

 

Nasze publikacje nie wyczerpują tematu, mogą być za to początkiem niesamowitej przygody: poszukiwania śladów dawnych przeszłości, obyczajów i niesamowitych historii. Nasi bohaterowie mogą być dla Państwa pierwszymi przewodnikami. Kolejnych można spotkać praktycznie w każdej mazowieckiej wsi. Wszędzie są ludzie pełni pasji, którą lubią i chcą się dzielić wiedzą i doświadczeniami.

TO DOPIERO POCZĄTEK, CZYLI MIEJSCA WARTE ZBADANIA

Przedstawicieli niektórych zawodów nie uda się już spotkać, ponieważ ich czas przeminął. Ale niekiedy pojawiają się na kiermaszach, piknikach i innych letnich imprezach rekonstrukcyjnych odtwórcy ich ról, pasjonaci, którzy dogłębnie zbadali temat.

Zamki książąt mazowieckich w Ciechanowie, Czersku i Liwie to miejsca, w których można spotkać latem rycerzy, a także przedstawicieli takich zawodów jak płatnerz, karczmarz, snycerz, kaletnik czy mincerz czuwający nad odlewem okolicznościowych monet. Na zamku w Pułtusku raz w roku pojawiają się husarze, a co jakiś czas pełni tam dyżur ogniomistrz.

Niesamowitą, pełną ognia z setek tysięcy palenisk historię starożytnego hutnictwa mazowieckiego opowiada muzeum w Pruszkowie. Ślady po budnikach w postaci charakterystycznych polan można jeszcze odnaleźć w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.

O ludziach, którzy nie tylko robili buraczane powidła, ale byli też mistrzami technologii melioracyjnej i popularyzowali na Mazowszu plecionkarstwo, można dowiedzieć się bardzo wiele w skansenie osadnictwa olenderskiego w Wiączeminie Polskim.

W Muzeum Węgrowa i na tamtejszym cmentarzu ewangelickim można znaleźć ślady tkaczy, którzy przybyli na te tereny ze Szkocji i przez stulecia budowali bogactwo oraz świetność miasta na pograniczu Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nie ma już szans na rozmowę z człowiekiem, który produkował nad Wkrą guziki z muszli rzecznych małż, dlatego warto odwiedzić Izbę Pamiątkową Guzikarstwa w Sochocinie (wcześniej trzeba umówić się telefonicznie).

Każde muzeum regionalne opowiada historie o swoich dawnych mieszkańcach: w Iłży o klanach garncarskich i o lalkarkach, które szyły laleczki w strojach ludowych dla Cepelii, w Kozienicach o bartnikach, a w Muzeum Środkowej Wisły w Wyszogrodzie o rybakach rzecznych i wikliniarzach.

O wielu innych miejscach wspominamy w poszczególnych rozdziałach, zwłaszcza o, w których można przyjrzeć się miejscom pracy dawnych rzemieślników i artystów, ich działalności, a niekiedy nawet stanąć przy kowadle lub zakręcić kołem garncarskim. Niezwykłe miejsca, ciekawi ludzie i fascynujące opowieści czekają na swoich odkrywców.

Zapraszamy na Mazowsze!