DEKLARACJA Z GLASGOW – TURYSTYKA W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

Deklaracja Glasgow to nie tylko deklaracja – to zobowiązanie do podjęcia działań na rzecz zmniejszenia o połowę emisji z turystyki do 2030 roku oraz do składania corocznych sprawozdań z postępów. Podpisana deklaracja jest „krokiem milowym w globalnych wysiłkach, by przeciwdziałać zmianie klimatu”. Przemysł turystyczny chce uczestniczyć w tworzeniu rozwiązań zapobiegających niebezpiecznym zmianom klimatycznym.

W dniu 4 listopada br. podczas 26-tej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, znanej również jako „Szczyt Klimatyczny COP26 w Glasgow” (31 października – 12 listopada 2021) zaprezentowana została Deklaracja na Rzecz Działań Klimatycznych w Turystyce.
Zgodnie z Deklaracją jej sygnatariusze zobowiązali się do:
a) wspierania globalnego zobowiązania do zmniejszenia o połowę emisji do 2030 r. i jak najszybszego osiągnięcia zera netto przed 2050 r.,
b) dostarczenia planu działań na rzecz klimatu w ciągu 12 miesięcy od zostania sygnatariuszem (lub aktualizacji istniejących planów) i ich wdrożenia,
c) dostosowania planów do pięciu ścieżek Deklaracji (pomiar, dekarbonizacja, regeneracja, współpraca, finansowanie), pozwalających przyspieszyć i koordynować działania na rzecz klimatu w turystyce,
d) corocznego publicznego informowania o postępach w realizacji celów okresowych i długoterminowych, a także o podjętych działaniach,
e) podejmowania działań w duchu współpracy, dzielenia się dobrymi praktykami i rozwiązaniami oraz rozpowszechniających informacje zachęcające kolejne organizacje do sygnowania Deklaracji, a także wspierając się nawzajem, aby jak najszybciej osiągnąć założone cele.

Deklaracja jest odpowiedzią na niezwykle pilną potrzebę wdrożenia w skali globalnej konsekwentnego planu na rzecz działań klimatycznych w turystyce. Pomimo, że wiele podmiotów prywatnych wdrożyło już działania klimatyczne, nadal konieczne jest bardziej ambitne podejście, aby przyspieszyć pełne działania na rzecz klimatu. W tym kontekście Deklaracja z Glasgow jest doskonałym narzędziem pozwalającym na wypełnienie luki pomiędzy dobrymi intencjami a znaczącymi i realnymi działaniami na rzecz klimatu.

Obecnie już ponad 300 różnych interesariuszy turystycznych podpisało Deklarację. Są wśród nich wiodący gracze na rynku turystycznym, destynacje, kraje oraz inni partnerzy zarówno duzi, jak i mali, m.in.:
• Accor
• AITO – The Specialist Travel Association
• ANVR – Dutch Association of Travel Agents and Tour Operators
• Asian Ecotourism Network
• Panama
• Barbados
• Bilbao Convention Bureau
• Bucuti & Tara
• Cairngorns National Park Authority
• Dallas Fort Worth Airport
• ETOA – European Tourism Association
• Forum Anders Reisen
• Future of Tourism Coalition
• GSTC – Global Sustainable Tourism Council
• Iberostar Group
• Innovation Norway
• Intrepid Travel
• Legacy Vacation Resorts
• Much Better Adventures
• Netherlands Board of Tourism & Conventions
• NECSTouR – Network of European Regions for Sustainable and Competitive Tourism
• Organisation of Eastern Caribbean States
• Pacific Tourism Organization
• Federated States of Micronesia
• Skyscanner
• Sustainable Hospitality Alliance
• The Long Run
• Tourism Authority of Kiribati
• Travalyst Limited
• VisitScotland
• World Travel & Tourism Council (WTTC)

Sformułowanie Deklaracji Glasgow zostało starannie opracowane w porozumieniu z grupami interesariuszy sektora turystycznego, w tym podmiotów sektora prywatnego, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i akademickich. Interesariusze ci przekazali informacje zwrotne na temat Deklaracji, która została następnie opracowana przez komitet redakcyjny złożony z przedstawicieli UNWTO, UNEP, Travel Foundation, Tourism Declares Climate Emergency i VisitScotland. Deklaracja została opracowana w ramach Programu Zrównoważonej Turystyki Sieci One Planet (przy ONZ). Jest to najważniejszy dokument opracowany przez tak ważną grupę interesariuszy zobowiązujący sektor turystyczny do podjęcia działań w sferze klimatycznej.

Źródło: Informacja prasowa / Zdjęcie: Pixabay