W RADOMIU POWSTANIE LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Powstanie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej. Uchwałę w sprawie woli jej utworzenia i przystąpienia miasta do stowarzyszenia przyjęła Rada Miejska.

Celem LOT będzie stworzenie profesjonalnego systemu informacji turystycznej Radomia, prowadzenie kampanii promocyjnych w zakresie turystyki, organizowanie imprez turystycznych oraz wszelkie działania w zakresie marketingu i promocji czy ochrony dóbr kultury. Członkami stowarzyszenia będą samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe działające w dziedzinie turystyki, przedstawiciele branży turystycznej, w tym hoteli, restauracji, kawiarni, centrów rodzinnej rozrywki itp. oraz osoby fizyczne.

– Radom i region radomski to atrakcyjne miejsce jeśli chodzi o walory turystyczne. Niestety mało wypromowane. Stąd pomysł na stworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej, która działając jako stowarzyszenie będzie mogła pozyskiwać na ten cel pieniądze z zewnątrz, zarówno ze źródeł krajowych, jak i z funduszy unijnych. Mam nadzieję, że przy zaangażowaniu podmiotów z Radomia oraz okolicznych gmin uda się nam wypracować wspólną strategię promocji turystycznej i zachęcić turystów do odwiedzania naszego miasta i regionu – mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

W Polsce działa już ponad 120 lokalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim działaniem tereny miast, m.in.: Płocka, Lublina, Konina, Kalisza, Łeby, Gdyni, Sandomierza. Zadania LOT dotyczą głównie opracowania wspólnego sytemu promocji, opartego na współpracy gmin i powiatów oraz branży turystycznej. Ponadto zajmują się tworzeniem, rozwojem i promocją nowych produktów turystycznych. Istotnymi zadaniami LOT-ów jest także gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych oraz utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej czy doskonalenie kadry dla potrzeb turystyki oraz prowadzenie badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki.

Zdjęcie: Radom, ul.Piłsudskiego / Fot. Archiwum MROT
Źródło: www.radom.pl