WAKACYJNA ANALIZA OLX – AGROTURYSTYKA NA CZELE

Chociaż przed nami jeszcze przynajmniej dwa stosunkowo ciepłe miesiące, to wraz z początkiem września sezon urlopowy 2023 można uznać za zakończony. Platforma OLX zaprezentowała analizę tego, jak Polacy spędzali swoje wakacje w kontekście początkowych planów i deklaracji.

Tradycyjnie, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego, pojawiły się wyniki wielu badań, których celem było zdiagnozowanie naszych planów urlopowych. Polacy wypowiadali się na temat preferowanych kierunków podróży, długości wypoczynku, czy planowanego budżetu.

Pokazywały one, między innymi, że na wakacje wybierał się co czwarty respondent (24 proc.), najczęściej w okresie czerwiec – sierpień (55 proc.), a na wypoczynek planował przeznaczyć 3,2 tys. zł, co było kwotą wyższą niż w ubiegłym roku, ale niższą niż wydatki, które planowaliśmy w 2019 roku. Większość osób planujących urlop wskazywała Polskę jako miejsce wypoczynku. A jeśli w kraju, to najchętniej nad morzem – wybierał się tam prawie co trzeci badany (27,3 proc.).

Okazało się, i potwierdzały to dane z wyszukiwarki OLX, że w tym roku dużym zainteresowaniem cieszyła się agroturystyka, domki lub większe kwatery, oferujące dostęp do kuchni oraz atrakcji dla dzieci. To pozwala wysnuć wniosek, że chcieliśmy wypoczywać, ale równocześnie na bok odsunęliśmy budżetową beztroskę, poszukując rozwiązań, które pozwolą zaoszczędzić.

„Najważniejszym wnioskiem z tegorocznych badań jest ten ilustrujący zmieniający się model spędzania wolnego czasu. Wpływ na to mają na pewno nasze doświadczenia z ostatnich lat. Zainteresowanie agroturystyką, czy samodzielnymi domkami, to dowód na to, że zaczęliśmy doceniać bliskość natury i niezależność. Tego typu noclegi, ze względu na to, że zazwyczaj nie są zlokalizowane w dużych skupiskach ludzi, dają nam też poczucie bezpieczeństwa i komfort wypoczynku, a to w ostatnich latach stało się dla nas wartością nadrzędną” – komentuje Konrad Grygo, analityk biznesowy OLX.

Polska coraz atrakcyjniejszym kierunkiem

Polska, która zaczyna coraz odważniej zaznaczać swoje miejsce na europejskiej i światowej mapie turystycznej jest atrakcyjna również dla Polaków, a zainteresowanie wypoczynkiem w kraju potwierdziło badanie CBOS, dotyczące planów Polaków na urlop w 2023 roku. Ogółem w Polsce zamierzało wypoczywać 86 proc. z planujących co najmniej dwudniowe wyjazdy, z czego 54 proc. wyłącznie na terenie kraju.

Okazało się, że chociaż niezmiennie pragniemy doświadczać luksusu podczas wypoczynku, to przestał on być priorytetem. Tym zaś była bliskość natury czy możliwość spędzania czasu w większym gronie bliskich i znajomych. Innym istotnym czynnikiem, decydującym o sposobie spędzania urlopu stała się również ekonomia. Wymiernym efektem tego było duże zainteresowanie samodzielnymi domkami, które łączą wszystkie te cechy. Zazwyczaj zlokalizowane są one w otoczeniu zieleni, oferują większą liczbę miejsc do spania oraz gwarantują dostęp do kuchni. Potwierdza to liczba odpowiedzi na ogłoszenia oferujące tego typu noclegi. W lipcu i sierpniu na jedno ogłoszenie w tej kategorii wysłano średnio ponad 30 zapytań.

Innym wakacyjnym trendem, który nadal rozwija się bardzo dynamicznie, a co potwierdzają dane OLX, jest rosnące zainteresowanie możliwością wypożyczenia kampera. W lipcu tego roku, w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku, liczba odpowiedzi na tego typu ogłoszenia wzrosła o 50 proc.

Trendy, które zostaną z nami na dłużej

Ostatnie lata pokazują, że podczas wypoczynku coraz częściej cenimy bliskość natury i spokój. Potwierdzają to też badania, z których wynika, że podczas urlopu największą uciążliwością jest hałas, który tworzą inni wczasowicze (38,7 proc.). Dowodzi to, że zaczęliśmy cenić wartościowo spędzany czas i odkrywać życie, którego rytm wyznacza tempo „slow”. Stąd też popularność agroturystyki, ale również kempingów, czy też ich bardziej luksusowej wersji – glampingów. Spodziewać się można, że ten trend zostanie z nami na dłużej.

„Różnica między trendem a modą polega na tym, że ten pierwszy zostaje z nami na dłużej. Żeby zatem jakieś zachowanie określić tym mianem, musimy je obserwować przez kilka lat. Na podstawie naszych obserwacji, ale przede wszystkim danych OLX, możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że samodzielne organizowanie wypoczynku oraz wybór noclegów, które gwarantują nam dużą niezależność, jest już trendem. Myślę też, że nadal będzie się on dynamicznie rozwijał, zwłaszcza że w odpowiedzi na potrzeby turystów stale rośnie liczba miejsc, oferujących takie warunki” – mówi Konrad Grygo, analityk biznesowy OLX.

Źródło: materiał prasowy OLX / Zdjęcia: archiwum MROT / Przewodniki z linkami: wydawnictwa MROT