WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MROT

W dniu 23 czerwca br. w Sali Marmurowej w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się Walne Zebranie Członków Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego było to pierwsze od roku spotkanie członków MROT w formule tradycyjnej.

Spotkanie rozpoczęło wspomnienie o wieloletnim Prezesie MROT Janie Błońskim, człowieku wyjątkowym, któremu organizacja bardzo wiele zawdzięcza oraz o Adrianie Machnacz, właścicielce Młynu Gąsiorowo, niezwykle dynamicznej i kreatywnej osobie. Wzruszenie było tym większe, że oboje odeszli niespodziewanie, pokonani przez Covid-19, pozostawiając wielką pustkę wśród rodziny i przyjaciół.

Następnie Walne Zebranie podjęło szereg niezwykle ważnych dla funkcjonowania organizacji uchwał. Zatwierdziło sprawozdanie z działalności MROT i sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu za poprzedni rok. Dalej Członkowie MROT bez uwag przyjęli Plan działalności i Plan finansowy MROT na rok 2021. Niezwykle istotne dla stabilnego działania organizacji było uchwalenie nowych składek członkowskich, co dotyczyło przede wszystkim składki Samorządu Województwa w kwocie 1 500 000 zł.

Z kolei dla przedsiębiorców zrzeszonych w MROT ogromne znaczenie miało uchwalenie zwolnienia ze składek w roku 2021 oraz umorzenie niezapłaconych składek w 2020 r. Było to związane z inicjatywą Samorządu Województwa Mazowieckiego, który zaproponował pokrycie tej kwoty w budżecie MROT ze środków finansowcych województwa.

Jednakże najważniejszą uchwałą, którą podjęło Walne Zebranie było powołanie, w wyniku przeprowadzonych wyborów, nowej Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w osobie Pani Izabeli Stelmańskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, związanej od lat z mazowiecką turystyką. W pierwszym po wyborze wywiadzie Pani Prezes podkreśliła chęć kontynuowania wspólnych projektów na rzecz rozwoju turystyki na Mazowszu, w tym przede wszystkich przygotowania do realizacji projektów w ramach Programu Polska Wschodnia, którego Mazowsze regionalne zostało beneficjentem. W wypowiedzi padły też niezwykle ważne słowa o wsparciu dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych tak bardzo poszkodowanych w wyniku pandemii Covid-19 oraz o kreowaniu nowych, atrakcyjnych i zaskakujących produktów turystycznych skutkujących wzrostem ruchu turystycznego w regionie.

Po raz kolejny składamy Pani Prezes serdeczne gratulacje!

Zdjęcia: Archiwum MROT