WARSZTATY SZLAKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH

W dniu 23 marca br. w siedzibie MROT odbyło się pierwsze z cyklu spotkań mających na celu zdynamizowanie rozwoju mazowieckich produktów i szlaków turystycznych oraz ich dostosowanie do zmieniających się trendów w rozwoju turystyki. Cykl otworzyło spotkanie przedstawicieli instytucji i osób związanych ze Szlakiem Książąt Mazowieckich.

Na spotkanie zaproszenie przyjęli:
– Dariusz Falana – Dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, pod którego pieczą znajduje się zamek w Czersku,
– Daniel Sukniewicz – pomysłodawca i wieloletni koordynator Szlaku,
– Leonard Sobieraj – Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
– Milena Kolibczyńska – Kierownik Działu Upowszechniania i Promocji Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
– Eliza Czapska – Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie,
– Emil Kupicha – Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Iłży, zawiadujący Zamkiem w Iłży,
– Małgorzata Szkopek – Zamek w Iłży,
– Robert Kołakowski – Dyrektor zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie,
– Nina Matczak – Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie,
– Krzysztof Reczek – Muzeum Regionalne w Kozienicach.

Podczas warsztatów dotyczących stanu i kierunków rozwoju Szlaku Książąt Mazowieckich padło wiele postulatów i pomysłów na ożywienie szlaku i realizację nowych inicjatyw. Dyskusję zdominowała zdecydowanie kwestia potrzeby ściślejszej współpracy miejsc i atrakcji identyfikujących się ze Szlakiem. W toku dyskusji i przeprowadzonego głosowania ustalono priorytety najbliższych działań. I tak za najważniejsze uznano działania dotyczące: wzajemnej i wspólnej promocji, zrewitalizowania logo i zasad korzystania z niego (księga marki) oraz przygotowania, scenariuszy i wzorów lekcji muzealnych (dla wycieczek szkolnych i zielonych szkół). Wskazano również, iż obecnie rolę lidera SzKM powinna pełnić Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna.

Ustalono również potrzebę organizacji kolejnych spotkań.