WYKORZYSTAJMY CERTYFIKAT COVIDOWY

We wspólnym apelu wystosowanym przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej i Radę Ekspertów ds. Turystyki przy MRPiT, autorzy zwracają uwagę, że konieczne jest upowszechnienie informacji o zasadach funkcjonowania certyfikatu covid a także wsparcie przez branżę turystyczną programu szczepień.

Oto treść Apelu Rady Polskiej Organizacji Turystycznej i Rady Ekspertów ds. Turystyki przy MRPiT:

Jako członkowie ciał doradczych działających na rzecz rozwoju turystyki w Polsce, w obliczu różnych możliwych scenariuszy epidemicznych, apelujemy o wypracowanie jasnych zasad funkcjonowania dla szeroko pojętej branży turystycznej, które w najbliższych miesiącach będą stanowiły podstawę do podejmowania decyzji przez przedsiębiorców, dostawców i odbiorców usług. Kluczowe jest także położenie nacisku na profesjonalne i skuteczne działania informacyjne kierowane zarówno do przedsiębiorców sektora turystycznego, jak i klientów. Przejrzyste zasady i odpowiednie ich komunikowanie umożliwią planowanie działalności biznesowej, co jest niezbędnym elementem wznowienia i utrzymania na odpowiednim poziomie sprzedaży usług turystycznych.
W związku z powyższym członkowie Rad wspólnie wskazują na potrzebę:

1. Wprowadzenia zasad i upowszechnienie informacji dotyczącej dostępu do usług turystycznych w Polsce na podstawie Unijnego Certyfikatu Covid, obowiązującego w całej EU od 1 lipca 2021 r. Certyfikat dotyczy trzech grup osób, tj. zaszczepionych, ozdrowieńców i osób przetestowanych.

Należy optymalnie wykorzystać efekty, jakie daje narodowy program szczepień w połączeniu z wdrożonym w całej Unii Certyfikatem, który w innych krajach zdaje egzamin jako przepustka umożliwiająca uczestnictwo w podróżach i wydarzeniach. Unijny Certyfikat zachowuje charakter unitarny, nie wyklucza żadnej grupy społecznej i jest zgodny z przepisami RODO. Znajomość zasad funkcjonowania przełoży się na zwiększone poczucie bezpieczeństwa klientów, a co za tym idzie, na świadome decyzje zakupowe. Będzie to miało szczególnie wpływ na sprzedaż i na dostępność usług po wakacjach.

2. Wsparcia i promocji narodowego programu szczepień.

Apelujemy o solidarne podejście pracodawców i pracowników sektorów turystycznych do kwestii bezpieczeństwa świadczenia usług. Posiadanie Unijnego Certyfikatu Covid przez pracowników liniowych jest gwarancją zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych oraz minimalizacji ryzyka zachorowania pracowników i obsługiwanych gości. Postulujemy także przeprowadzenie kampanii promocyjnej dedykowanej sektorowi turystycznemu w tym zakresie.

Członkowie Rad postulują niezwłoczną realizację działań we wskazanych powyżej obszarach przez odpowiednie instytucje, przy udziale branży turystycznej. Deklarujemy nasze wsparcie merytoryczne i współpracę w tym procesie.

Zdjęcie: www.ec.europa.eu
Źródło: materiał prasowy