ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA JEST KONIECZNA W CZASACH ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Mając na uwadze zagrożenia związane ze zmianami klimatu, sektor turystyczny poświęca coraz większą uwagę zrównoważonemu podróżowaniu. Wśród nich znajdują się Niemcy, dla których zrównoważony rozwój jest elementem rządowej strategii turystycznej przykładają dużo uwagi o pozycjonowanie wśród międzynarodowej konkurencji jako kraj docelowy dla zrównoważonych podróży.

Dziś ochrona klimatu oraz zrównoważone działania nie są już dodatkiem, ale przenikają prawie każdą strefę naszego życia i w tym sensie wpływają również na turystykę. Oprócz zdobywania autentycznych i indywidualnych doświadczeń wzrasta zainteresowanie zrównoważonymi ofertami i noclegami oraz przyjaznymi dla środowiska środkami transportu.

“W porównaniu międzynarodowym Niemcy już teraz cieszą się bardzo dobrym wizerunkiem jako zrównoważony cel podróży. Badanie przeprowadzone przez IPK International, które zleciliśmy w październiku 2022 r., pokazuje, jak silnie Niemcy były w stanie pozycjonować się jako marka zrównoważona: w porównaniu europejskim, turyści zza granicy widzą Niemcy na trzecim miejscu w kategorii turystyki zrównoważonego rozwoju. W międzynarodowym Indeksie Zrównoważonego Rozwoju, który pokazuje postępy w realizacji celów klimatycznych ONZ, Niemcy w 2022 r. zajęły szóste miejsce” – mówi Petra Hedorfer, prezes zarządu Niemieckiej Centrali Turystyki.

Oprócz opinii konsumentów brane są pod uwagę także głosy branży, gdzie widać równie pozytywny obraz. Trzy czwarte z 280 decydentów z międzynarodowych firm turystycznych postrzega Niemcy jako zrównoważony cel podróży. Eksperci turystyczni przewidują, że popyt konsumentów na zrównoważone produkty jeszcze bardziej wzrośnie w nadchodzących latach.

DZT uważa, że sukces jest możliwy jeśli będą myśleć i działać na wszystkich płaszczyznach, w trybie 360 stopni. Jako narodowa organizacja turystyczna na bieżąco udostępniają usługodawcom najświeższe dane, począwszy od badań grup klientów, po trendy w wyborze środków transportu. Są to kluczowe informacje dla dostawców usług. Niezmiernie ważna w transformacji jest również ciągła wymiana najlepszych praktyk, tak aby marketing mógł wspólnie działać i osiągać szybsze postępy – tutaj jako organizacja turystyczna pełnią rolę platformy networkingowej i źródła wiedzy.

“Z nowym hasłem „Together We Care” wyraźnie sygnalizujemy podejście zorientowane na cel. Jeśli chodzi o informację zwrotną z rynku, to wielu konsumentów myśląc o podróżach do Niemiec ma przed oczami turystykę zrównoważoną. Wynika to z faktu, że za granicą od wielu lat reklamujemy przyjazne dla środowiska certyfikowane produkty, przyjazny transport publiczny i wakacje na obszarach wiejskich. Zarówno w minionym roku jak i w przyszłości będziemy jeszcze bardziej koncentrować się w komunikacji naszej marki na turystyce przyjaznej dla klimatu i środowiska” – dodaje.

Dodatkowo ważnym czynnikiem jest zapewnienie zatrudnienia i dobrobytu – także na obszarach wiejskich – co nierozerwalnie wiąże się z ochroną klimatu i środowiska, a tym samym z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Wiedzą o tym wszyscy uczestnicy rynku i dlatego wszyscy dążą do osiągnięcia celu, jakim jest zrównoważona, oszczędzająca zasoby turystyka wysokiej jakości.

Pozytywny wizerunek turystycznych Niemiec, ogólnie rzecz ujmując, jest zgodny z zainteresowaniami i życzeniami gości, którzy podróżują w sposób zrównoważony. Aby móc wiarygodnie i przyszłościowo pozycjonować Niemcy jako cel podróży, potrzeba jeszcze więcej certyfikowanych ofert turystycznych. Według analizy przeprowadzonej przez IPK International, zrównoważony rozwój, ochrona klimatu i środowiska są ważnymi lub nawet bardzo ważnymi kwestiami dla 80 proc. turystów zagranicznych. W tym kontekście około 40 proc. ankietowanych oczekuje szerszego i tańszego wachlarza ofert oraz konkretnych informacji na temat pobytu. 90 proc. ankietowanych wykazuje również silną chęć połączenia wycieczki po mieście z pobytem na wsi. To nie tylko wydłuża pobyt, ale także zmniejsza emisję CO₂. Certyfikowane oferty, widoczność w sieci, a także promocja wczesnych i późnych sezonów to ważne czynniki dla usługodawców.

“Mogę zilustrować nasze podejście przykładem. Zainteresowanie podróżujących do Niemiec kulturą jest niezwykle duże. Niemcy są najpopularniejszym celem podróży kulturalnych wśród Europejczyków: w liczbach daje to osiem milionów podróży kulturalnych, co odpowiada udziałowi w rynku na poziomie 13 procent. Dlatego bardzo sensowne jest zachęcenie gości do przyjazdu w oparciu o ich zainteresowania kulturowe i pokazanie im, jak mogą tego doświadczać w sposób zrównoważony. Celem kampanii „51 miejsc światowego dziedzictwa UNESCO – Historic.Modern.Germany” jest przede wszystkim ukazanie kontrastu między zabytkami światowego dziedzictwa historycznego na obszarach miejskich i wiejskich. Aby zaoferować gościom nie tylko wyjątkowe i autentyczne doświadczenia łączące pobyt w mieście i przyrodę, ale także zrównoważone doświadczenia podróżnicze, do wielu ofert związanych z naszymi obiektami światowego dziedzictwa można dotrzeć w sposób przyjazny dla klimatu korzystając z transportu publicznego. Chcielibyśmy, aby poprzez naszą kampanię goście uznali, że oferty turystyczne są na tyle atrakcyjne, że chcieliby zostać na dłużej – co z kolei przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego” – podsumowuje Petra Hedorfer.

W tym roku oprócz zmiany wartości zagranicznych podróżnych, które stały się teraz bardziej zrównoważone wyraźnie widać, jak bardzo zmieniły się zachowania turystyczne. Dlatego w nadchodzącym roku, oprócz kampanii UNESCO, DZT chce prowadzić jeszcze dwie kampanie z silnym „zielonym akcentem”, które odniosły sukces w 2022 roku i wcześniej. W 2023 roku będą one kontynuowane z nowymi pomysłami i inspiracjami. Jedna to kampania zrównoważonego rozwoju Feel Good, która w bardzo skoncentrowany sposób reklamuje oferty przyjazne dla klimatu i środowiska. Druga to kampania Embrace.German.Nature prezentująca, jak różnorodne i wyjątkowe są naturalne krajobrazy w Niemczech oraz jak można do nich dotrzeć w zgodzie z naturą.

Źródło: DZT, www.WaszaTurystyka.pl / Zdjęcie: Pixabay