Badania ruchu turystycznego

W 2018 r. przeprowadzone zostały „Pilotażowe badania ruchu turystycznego w województwie mazowieckim”. Zlecenie Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w tym zakresie obejmowało badanie opinii osób odwiedzających województwo mazowieckie. Jego celem było poznanie opinii badanych na temat atrakcji turystycznych województwa, określenie profilu turysty odwiedzającego region, jego celów i motywów pobytu oraz poznanie struktury i wielkości ruchu turystycznego. Ważnym zadaniem dla Zespołu Badawczego oraz firmy realizującej zlecenie było również opracowanie rekomendacji do kolejnych etapów badań ruchu turystycznego oraz wskazanie potrzeb i obszarów do pogłębienia analizy w kolejnych okresach.

Dane pierwotne zostały pozyskane w ramach modułu badań ilościowych, składały się z badania odwiedzających realizowanego w punktach o wysokiej atrakcyjności turystycznej oraz pomiaru realizowanego na ogólnopolskiej próbie mieszkańców Polski. Uzupełnieniem badania był moduł jakościowy, w skład którego weszły zogniskowane wywiady grupowe oraz indywidualne wywiady pogłębione.

Badania zostały zrealizowane od sierpnia do października 2018.

Pobierz badania ruchu turystycznego 2018