Tatiana Radzikowska-Telniuk

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, magister zarządzania i organizacji ruchu turystycznego, praca w MROT od 2009 roku.

Ukończyła Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego przy akredytowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości, doświadczenie z zakresu zamówień publicznych oraz RODO.

Znajomość języków obcych: rosyjski, ukraiński, angielski.

Zakres obowiązków na stanowisku Menadżer projektów kluczowych MROT:

  • aplikowanie o środki finansowe na realizację przedsięwzięć;
  • rozliczenie finansowe i merytoryczne projektów, prowadzenie dokumentacji finansowej projektów;
  • przygotowanie planów i raportów finansowych, budżetowanie działań;
  • bieżąca koordynacja i administracja realizowanych projektów w zakresie rzeczowo-finansowym, kontrola dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym;
  • dodatkowe zadania w zakresie prowadzenia spraw bieżącej obsługi kadrowo-płacowej pracowników oraz współpraca z członkami MROT.

e-mail: t.telniuk@mrot.pl