Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej

Jest piękna, malownicza, bogata w pomniki przyrody, miejsca historyczne i kulturowe, lecz nie odkryta jeszcze przez turystów, którzy niesłusznie postrzegają ją jako mało atrakcyjną.

A przecież znajdują się tu duże kompleksy leśne z urokliwymi małymi rzekami, które są ostoją licznych gatunków zwierząt i ptaków. Tutejsze tereny rozciągają się w nieskażonym środowisku, więc znakomicie nadają się do wypoczynku i rekreacji. Obfitują w rezerwaty i pomniki przyrody – głównie na obszarach Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na terenach zurbanizowanych spotkamy zabytki i kościoły w starych parkach. Miłośnicy historii mogą poznawać ją w muzeach państwowych i prywatnych. Wiejskie zagrody agroturystyczne (zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych) kuszą szeroką gamą zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych.

Najważniejszymi celami LOT Ziemi Mińskiej są działania promujące atrakcje regionu w celu uczynienia z niego znanego obszaru turystycznego. Tworzymy i promujemy ofertę turystyczną, krok po kroku budujemy bazę informacji o regionie. Chcemy, żeby jak największa rzesza osób odwiedzała Ziemię Mińską, poznawała jej uroki, bogactwo historyczne i kulturowe, wypoczywała w miejscach urokliwych przyrodniczo i krajobrazowo.

Mariola Kowalska

Prezes Zarządu

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej

05-332 Siennica, Julianów 14

+48 693 241 227

sekretariat@lotziemiminskiej.pl

www.lotziemiminskiej.pl