Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

MODR Warszawa działa na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.

Organizujemy szkolenia i targi, doradzamy w zakresie technologii produkcji, ochrony środowiska, ekonomiki i rachunkowości rolnej, agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz zagród edukacyjnych. Wypełniamy wnioski o dofinansowanie.

Współpracujemy z gospodarstwami agroturystycznymi. Promujemy turystykę wiejską, produkty tradycyjne i regionalne, zdrową polską żywność oraz ekologiczny tryb życia.

Wydajemy własny miesięcznik „Wieś Mazowiecka”. Artykuły naszych doradców dotyczą spraw istotnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego: aspektów prawnych, ubezpieczeniowych, szkoleniowych, informacji o dopłatach, ochronie środowiska, organizacji grup producenckich, hodowli, uprawach, stosowaniu nowoczesnych technologii czy choćby pielęgnacji ogrodów lub budowy budynków gospodarskich.

Zapraszamy do współpracy!

Sławomir Piotrowski

Dyrektor

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98

+48 22 571 61 00

sekretariat@modr.mazowsze.pl

www.modr.mazowsze.pl