Miasto i gmina Konstancin-Jeziorna

Warto przyjechać do Konstancina-Jeziorny nie tylko dla słynnej tężni solankowej. Miejscowość ma bogatą uzdrowiskową tradycję, którą zapoczątkowali hrabia Witold Skórzewski i Władysław Mielżyński, realizując w końcu XIX wieku ideę miasta-ogrodu. Unikalny układ miejski wraz z zabytkowymi willami, stanowią o wyjątkowej historycznej atmosferze miejscowości. Konstanciński Park Zdrojowy i znajdująca się w jego sercu tężnia solankowa, niezmiennie od lat przyciągają rzesze turystów i kuracjuszy. Tutejszy klimat sprzyja profilaktyce wielu schorzeń m.in. kardiologicznych i laryngologicznych.

Wielkim bogactwem są okoliczne rezerwaty przyrody i lasy. Ozdobę krajobrazu stanowi Wisła, gdzie po jej obu stronach rozciąga się Urzecze – niezwykle ciekawy region etnograficzny. Uzdrowisko i okolice oplatają tematyczne szlaki turystyczne i kulturowe. Sukcesywnie poszerzana jest sieć ścieżek i stacji rowerowych. Miasto tętni życiem przez cały rok, a dowodem tego jest bogaty kalendarz imprez kulturalno-sportowych. Zapraszam do odwiedzin i pobytu w Konstancinie-Jeziornie, jedynym uzdrowisku na Mazowszu.

Kazimierz Jańczuk

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77

+48 22 484 23 00

urzad@konstancinjeziorna.pl

www.konstancinjeziorna.pl