STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZACHOWANIA TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ ORAZ ROZWOJU REGIONU MAZOWSZA I PODLASIA „TRADYCJA – ROZWÓJ – PRZYSZŁOŚĆ”

Stowarzyszenie powstało w 2008 roku i zrzesza 16 członków. Podejmujemy działania kulturalne, edukacyjne, sportowe z zakresu ochrony środowiska i turystyki. Realizujemy projekty dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Fundusz Ochrony Środowiska. Współpracujemy ze szkołami, zespołami ludowymi, Zespołem Szkół Muzycznych w Siedlcach i GOK w Wiśniewie.

Nasze działania edukacyjne to konferencje, rajdy rowerowe, koncerty i plenery malarskie. Wspieraliśmy też tworzenie Szlaku Kulinarnego Mazowiecka Micha Szlachecka. W ramach budowy produktów sieciowych przystąpiliśmy do MROT i do Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne działającym przy POT.

Zapraszamy do klimatycznego Dworu Mościbrody na wydarzenia cykliczne: Festiwal Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych, Biesiady, Kupalnockę, Dzień Dziecka, spotkania „Być kobietą” czy Festiwal Disco Mazovia.

Małgorzata Borkowska

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania Tożsamości Kulturowej oraz Rozwoju Regionu Mazowsza i Podlasia „Tradycja – Rozwój – Przyszłość”

08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka 13

+48 600 369 056

stowarzyszenie.trp@gmail.com