WARSZAWSKA IZBA TURYSTYKI

W 1994 r. działacze warszawskiej branży turystycznej założyli izbę gospodarczą pod nazwą Warszawska Izba Turystyki. Głównym powodem powołania Izby była potrzeba reprezentacji zrzeszonych w niej podmiotów. Członkiem Izby może być każda firma, której działalność związana jest z turystyką.

Swoje zadania Izba realizuje poprzez uczestniczenie w pracach instytucji ustawodawczych, rządowych i samorządowych. Dla członków organizuje szkolenia o tematyce prawnej, finansowej, marketingu, usług IT, inicjuje spotkania integracyjne mające na celu wymianę doświadczeń oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy członkami. Znaczący element integracji i promocji WIT to imprezy studyjne organizowane przez zrzeszone podmioty, współpracujące instytucje, zagraniczne organizacje turystyczne i ambasady.

Izba poprzez poparcie kształcenia zawodowego z zakresu turystyki wyznacza nowy kierunek działania, który kładzie ogromny nacisk na podniesienie standardu usług turystycznych. Stąd współpraca ze szkołami o kierunkach turystycznych. Izba upowszechnia i kształtuje zasady etyki zawodowej i promuje Warszawę. We współpracy z władzami dzielnic Warszawy zapewnia członkom udział w targach oraz plenerowych imprezach miejskich.

Andrzej Szymański

Prezes

Warszawska Izba Turystyki

03-475 Warszawa, ul. Tadeusza Borowskiego 2 pok. 221

+48 22 828 28 70

office@wit.org.pl

www.wit.org.pl