KOMPLEKS DWORKOWO-PARKOWY Z MUZEUM POZYTYWIZMU W GOŁOTCZYZNIE

Kompleks dworkowo-parkowy z Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyznie – jedyne w Polsce muzeum związane z tym prądem artystyczno-społecznym, jeden z oddziałów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Teren Gołotczyzny łączy z Ciechanowem 7-kilometrowa ścieżka rowerowa. Całość to swego rodzaju enklawa majątków powiązanych z ikonami pozytywizmu: dwór Aleksandry Bakowskiej i Krzewnia – dom Aleksandra Świętochowskiego, dworek drobnoszlachecki, pomieszczenia gospodarskie oraz otaczający teren park z międzypokoleniową ścieżką edukacyjną.