Zarząd

Jan Rzeszotarski

Członek Zarządu

Nauczyciel, muzealnik, działacz społeczny. Urodził się 23.04.1955 r. w Sierpcu. Ukończył WSP w Bydgoszczy i Podyplomowe Studium Etnografii na UMK w Toruniu. Jako dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu realizuje plany rozbudowy i rozwoju placówki  wcielając w życie idę, która narodziła się 50 lat temu. Zrealizował wiele inwestycji. Muzealna wieś wzbogaciła się o budynki gospodarcze, kościół i dwór. Pod jego kierunkiem wykonano projekt 37 obiektów wsi przydrożnej, wybudowano Kompleks muzealno-wystawienniczy i Centrum kulturalno-rekreacyjne. Koordynuje prace przy tworzeniu wielu wystaw. Modernizuje zabytkowe budynki wchodzące w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

Członek Zarządu MROT, Związku Muzeów Polskich, Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu. Uhonorowany wieloma tytułami i nagrodami.  Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Adres mailowy: skansen@mwmskansen.pl

Rafał Rajkowski

Członek Zarządu

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Studiów Podyplomowych Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu im. bp. Jana Chrapka. Ukończył też kurs do rad nadzorczych spółek skarbu państwa w Centrum Wspierania Biznesu w Warszawie.

Działalność publiczną rozpoczął w 2007 r. jako zastępca dyrektora Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Warszawie. W latach 2010–2014 był radcą Wojewody Mazowieckiego i kierownikiem Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r. wiceprezydent miasta Radomia.

Od 2011 r. członek zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odpowiedzialny za promocję województwa mazowieckiego. Inicjator, współzałożyciel oraz członek zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Południowego Mazowsza oraz członek kapituły Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. Od 2015 r. związany z samorządem Mazowsza. Od 2018 r. w zarządzie województwa mazowieckiego pełni funkcję wicemarszałka.

W codziennej działalności koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu samorządności, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji regionu.

Adres mailowy: r.rajkowski@mrot.pl

Tadeusz Milik

Członek Zarządu

Prezes Zarządu Furnel Travel International.

Ukończył Politechnikę, Studium Podyplomowe Światowej Organizacji Turystyki (WTO) oraz Akademię Dyplomatyczną. Był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Częstochowskiej oraz doktorantem na Politechnice Śląskiej.

Prezes Ogólnopolskiej Rady Klubu Pilotów przy Zarządzie Biura ALMATUR Warszawa. Dyrektor programowy „FAMA” 76 i 77 – Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej.

Reprezentował ALMATUR w Międzynarodowej Organizacji ISTC w Zurichu, pełniąc przez 2 kadencje funkcję Vice Presidenta (lata 85-91).

Przewodniczący Komisji Transportu Międzynarodowej Organizacji BITEJ w Budapeszcie (83-86).

Założyciel i przez 15 lat Przewodniczący Polskiej Izby Turystyki – Oddział Mazowsze.

Przez 3 kadencje Wiceprezes PIT ds. Promocji i Kontaktów Międzynarodowych. Współzałożyciel Mazowieckiej Regionalnej  Organizacji Turystycznej a przez 3 kadencje Wiceprezes MROT

Przez rok p.o. Prezesa MROT, nadal zasiada w Zarządzie.

Założyciel (1993) Ogólnopolskiego Forum Turystyki Przyjazdowej i do dziś jej Przewodniczący.

Adres mailowy: tmilik@furnel.pl