TURYSTYKA A PODZIAŁ MAZOWSZA

W dniu 9 czerwca 2021 r., w godz. 11.00-13.00 odbyła się debata on-line “Turystyka a podział Mazowsza”. Debata była elementem prowadzonej od wielu miesięcy kampanii NIE DLA PODZIAŁU MAZOWSZA, w którą włączyła się Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, która postanowiła tę kwestię podziału województwa również poprzez pryzmat skutków dla gospodarki turystycznej regionu.

Celem debaty było zaprezentowanie wyników ekspertyzy pt. „Skutki planowanego podziału województwa mazowieckiego dla turystyki w regionie” opracowanej przez wybitnych pracowników naukowych od lat związanych z badaniami dotyczącymi gospodarki turystycznej, uznane autorytety naukowe specjalizujący się w turystyce – Prof. Teresa Skalska, Prof. Ewa Dziedzic, Prof. Hanna Zawistowska, dr Piotr Kociszewski, a także dyskusja na ten temat, której punktem wyjścia była przedstawiona ekspertyza.

Ekspertyza dotyczy następujących zagadnień:
• Analiza potencjalnie utraconych korzyści, w tym m.in. wielkość i struktura ruchu turystycznego, wpływy do budżetów oraz wydatki na turystykę w strukturach samorządowych, zmniejszenie szans na rozwój przedsiębiorczości w obszarze turystyki i na tworzenie łańcuchów dostaw dla branż turystycznych, ocena potencjalnych strat w zakresie wojewódzkiej wartości dodanej i wpływów podatkowych dla samorządów, problem niewykorzystania turystyki jako czynnika budującego wizerunek województwa mazowieckiego
• Negatywne mechanizmy w zakresie, m.in. utrudnionego rozwoju systemu komunikacyjnego, braku spójnej polityki kulturalnej i rekreacyjnej, tworzenia konkurencyjnego wizerunku na rynkach zagranicznych i rynku krajowym, niewykorzystania potencjału Warszawy jako rynku wysyłającego, braku możliwości budowy spójnego wizerunku Mazowsza oraz rozproszenie środków na promocję i informację turystyczną.

Uczestnikami debaty byli:
– przedstawiciele środowiska naukowego: Prof. Teresa Skalska, Prof. Ewa Dziedzic, Prof. Hanna Zawistowska, dr Piotr Kociszewski
– przedstawiciele środowiska samorządowego: Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Michał Olszewski – Wiceprezydent m.st. Warszawy
Debatę poprowadziła Dyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Dorota Zbińkowska.

Nagrana debata dostępna jest tutaj:
https://www.facebook.com/events/491189148820505/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Pełen raport dostępny jest pod linkiem:
RAPORT MROT – Skutki planowanego podziału województwa mazowieckiego dla turystyki w regionie

Grafika: MROT