Stowarzyszenie Disc Golf Warszawa

Materiał w trakcie przygotowania – czekamy na nadesłanie opisu działalności…

Tomasz Bąk
Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Disc Golf Warszawa
04-857 Warszawa, ul. Mrówcza 27M
+48 608 443 453
discgolfwarszawa@gmail.com
www.discgolfwarszawa.pl