Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na oficjalny serwis turystyczny województwa mazowieckiego

W ramach rozwoju Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej – Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert ne realizację usługi  „Oficjalny serwis turystyczny województwa mazowieckiego – www.mazowsze.travel – edycja polska”

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – SOPZ

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – RODO