MAZOWIECKI SYSTEM REKOMENDACJI DLA ORGANIZATORÓW SPOTKAŃ

Od początku września rozpoczęliśmy nabór do systemu rekomendacji dla Profesjonalnych Organizatorów Spotkań na Mazowszu! To pierwsza tego typu inicjatywa w regionie zainicjowana przez Mazovia Convention Bureau.

System rekomendacji dla Profesjonalnych Organizatorów Spotkań (PCO – Professional Congress Organizers) jest przeznaczony dla podmiotów wyspecjalizowanych w planowaniu i organizacji kongresów, konferencji i innych wydarzeń biznesowych, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Rekomendację mogą uzyskać podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w planowaniu i organizacji wydarzeń, posiadające odpowiednie doświadczenie organizacyjne, zaplecze techniczne oraz przeszkolony zespół pracowników umożliwiający pełną realizację kongresów, konferencji i innych wydarzeń biznesowych na terenie województwa mazowieckiego.

Aby otrzymać rekomendację PCO od Mazovia Convention Bureau, podmiot aplikujący o rekomendację musi spełnić następujące warunki:

1) prowadzić działalność na terenie województwa mazowieckiego;

2) posiadać aktualny wpisu do rejestru Marszałka Województwa Mazowieckiego, lub jego odpisu, potwierdzającego prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizacji kongresów i konferencji;

3) wypełnić wniosek o rekomendację (załącznik nr 1), dostępny na stronie www.mrot.pl

4) przedstawić wykaz (załącznik nr 2) 5 zorganizowanych wydarzeń w formie stacjonarnej w województwie mazowieckim (z wyłączeniem Warszawy): w tym 1 dla co najmniej 250 uczestników i 4 dla co najmniej 100 uczestników;

5) przedstawić referencje od minimum 3 podmiotów, będących zleceniodawcami, poświadczające organizację wydarzenia;

6) przedstawić ofertę firmy w formie prezentacji multimedialnej, bądź oferty w pliku PDF.

Szczegółowe warunki rekomendacji oraz zasady systemu znajdują się w regulaminie.

Kontakt oraz dane do wysyłki wniosku z załącznikami: m.first@mrot.pl.

Załączniki:

Regulamin

Załącznik nr 1: Wniosek

Załącznik nr 2: Wykaz 5 wydarzeń

Załącznik nr 3: Wykaz wydarzeń 2023-2024